Friday, February 06, 2015

လူမႈေရးမီဒီယာ account မ်ားတြင္ မူရင္းနာမည္ကို အသံုးျပဳရန္ တ႐ုတ္ ေတာင္းဆို


Friday, February 6, 2015

လူမႈေရးမီဒီယာ account အတုမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရက blog မ်ား၊ လူမႈေရးကြန္ရက္မ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ IM ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မူရင္းနာမည္ အသံုးျပဳရန္ နည္းဥပေဒသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ အေျပာင္းအလဲသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္းအသံုးျပဳမႈ စိစစ္ေရးအတြက္ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ ရပ္ ျဖစ္သည္။
Account အတုမ်ားသည္ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ group အစစ္အမွန္မ်ားအသြင္ တုပၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ account အတုမ်ားသည္ တ႐ုတ္အစိုးရဌာနမ်ားအသြင္ တုပကာ ျပည္သူမ်ားအား အထင္အျမင္မွားေစသလို မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္ တုပၿပီး သတင္းအတုမ်ား ထုတ္ျပန္ေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ account အတုမ်ားကို တားျမစ္ရန္အတြက္ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆိုက္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္သည့္အခါ ၎တို႔၏ မူရင္းနာမည္ကို သံုးစြဲရန္ လိုအပ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္အသစ္မ်ားအား တ႐ုတ္အစိုးရက ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ မူရင္းနာမည္သံုးစြဲရန္ လိုအပ္သည့္ဆိုက္မ်ားတြင္ Twitter ႏွင့္ဆင္တူသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေသာ Weibo ႏွင့္ instant messaging tool မ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ား၊ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ comment section မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ ၎စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ email account မ်ားတြင္ အက်ံုးမဝင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
အင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အြန္လိုင္းအမည္မ်ားကို ဆက္လက္သံုးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသစ္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါ အမည္မ်ားႏွင့္ profile ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ တရားမဝင္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားသည့္ account မ်ားအေနျဖင့္ ဖ်က္ပစ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းဆိုခံရျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရမည္ ျဖစ္သည္။
လက္သင့္မခံသည့္ အြန္လိုင္းအမည္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံကို ထိခိုက္ေစသည့္ အမည္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုကို ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အမည္မ်ား၊ ေကာလာဟလ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္သည့္ အမည္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အမည္မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
Ref: WSJ
Internet Journal

No comments: