Friday, February 06, 2015

ပညာေရးဥပေဒအေၾကာင္းျပ၍ ဆူပူေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားရိွေနေၾကာင္း အစိုးရသတင္းထုတ္ျပန္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ရဟန္း၊ ျပည္သူႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေမတၱာရပ္ခံ

Friday, February 6, 2015
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေၾကာင္းျပ ၍ ဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္ ေနာက္ကြယ္ မွ ႀကိဳးကုိင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အား ေပးအားေျမႇာက္ျပဳေနေသာ ႏုိင္ငံ ေရးအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ရိွေနၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒ စိုးမုိးေရးအတြက္ အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရကေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ ညတြင္ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရိွ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြပ်က္ျပယ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပ ေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ပါ၀င္ေသာ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားခ်က္ကုိ အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကုိ အသံုးခ်၍ ေက်ာင္းသားအမည္ခံ သူမ်ား၊ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကုိင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အားေပးအား ေျမႇာက္ျပဳေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႕ အစည္းအခ်ိဳ႕ပါ၀င္ပတ္သက္ေန သည္ကုိ ေတြ႕ရိွရေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ကုိလုိလားေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုး မုိးေရးအတြက္ အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္မၿငိမ္မ သက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဘက္ဘက္မွ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား၊ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာမ်ား ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးရာတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အတူ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ကို ေလးစားလုိက္နာရန္မွာ အေရးႀကီးသည္ဟုလည္း ပါရိွသည္။
‘‘ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးေတာင္းဆုိမႈမွာ ေလးပြင့္ဆုိင္ မေျပလည္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ႏွစ္ဖက္ယံု ၾကည္အားထားရတဲ့ တတိယ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုၾကားခံၿပီး ညိႇ ႏႈိင္းရင္ ပုိအဆင္ေျပႏုိင္မလား ထင္မိတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ၂၀၁၅ ေလာက္ကို ေစာင့္ၿပီးမွ လုပ္သင့္ပါတယ္။ မတ္လစာေမး ပြဲႀကီးနီးေနၿပီေလ’’ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ေက်ာင္းသားဖခင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ပ်က္ျပယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ရန္ ေယဘုယ်သေဘာတူညီမႈရရိွ ထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား သပိတ္ပုိမုိႀကီးထြားလာခ်ိန္ အစိုးရဘက္က အထက္ပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေၾကညာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လည္း သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပမႈ မ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ားမွာ ရင္ေသြး မ်ား၏ စာေမးပဲြမ်ားအတြက္ စိုး ရိမ္မႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း ၾကားသိရ ၿပီး တကၠသုိလ္အသီးသီး၏ စာ ေမးပြဲမ်ား၊ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲႏွင့္ အေျခခံပညာအဆင့္ စာေမး ပဲြမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာထား သည့္ ရက္မ်ားတြင္ မပ်က္မကြက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေခါင္းေဆာင္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ပံုဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား တစ္ဖက္ကလည္း ေဆြးေႏြးပြဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ညိႇ ႏႈိင္းေနေၾကာင္း ဆုိသည္။
‘‘အစုိးရဘက္က ကစားဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ေက်ာင္းသား သပိတ္ကုိ နည္း လမ္းေပါင္း စံုသံုး ၿပီး ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္’’ ဟု မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ကေျပာ သည္။
7Day Daily

No comments: